Over Ons

Christendemocraat.nl heeft als doel om visievorming en discussie binnen het CDA te stimuleren. We willen een platform zijn voor álle CDA-leden en kiezers met een mening. Daarom nodigen we je uit om artikelen met jouw visie op een bepaald onderwerp met ons te delen, om via social media of op deze website de discussie aan te gaan en vragen we regelmatig CDA’ers om hun visie te delen.
Christendemocraat.nl wil op deze manier bijdragen aan de ontwikkeling van het christendemocratische gedachtegoed in Nederland. We vinden het belangrijk om onderwerpen die (nog) niet op de politieke agenda staan te verkennen en om CDA’ers aan te moedigen om daar over mee te praten omdat we geloven dat je als politieke beweging continue moet bedenken hoe je de ontwikkeling in de wereld van vandaag moet beoordelen vanuit je vertrouwde gedachtegoed. Op Christendemocraat.nl kan dus “out of the box” gedacht worden.
Om ervoor te zorgen dat Christendemocraat.nl deze doelen kan bereiken, hebben we gekozen om stichting Christendemocraat.nl op te richten.

Het bestuur van de stichting bestaat uit:

• Esther Bergman is freelance ondernemer, coordinator van het Obadja Beraad en geeft rondleidingen in de Tweede Kamer. Esther is secretaris van het bestuur van Christendemocraat.nl

• Renske Berendsen is algemeen bestuurslid bij Christendemocraat.nl

• Rob Göring is ondernemer in e-Health en penningmeester in het bestuur van Christendemocraat.nl.

De redactie bestaat uit vrijwillige CDA’ers. De redactie helpt auteurs om artikelen op te stellen, schrijft artikelen op basis van actualiteiten of uitkomsten uit het Christendemocraat.nl opiniepanel en nodigt auteurs uit om hun visie te delen.

De redactie bestaat uit:
• Rogier Havelaar (1984), Amsterdam. Rogier heeft organisatiewetenschappen en filosofie gestudeerd en houdt zich bezig met strategieontwikkeling bij grote Nederlandse onderneming. Rogier is hoofdredacteur van Christendemocraat.nl

• Derk Boswijk (1989), Wilnis. Derk heeft Bouwtechnisch Bedrijfskunde en Public Administration gestudeerd was tot voor kort ondernemer en is nu projectontwikkelaar en Statenlid in de provincie Utrecht.

• Lorenzo Essoussi (1993), Papendrecht. Lorenzo studeert Internationaal en Europees Recht en is raadslid in de gemeente Papendrecht.

• Berend van der Kolk (1986) is Assistant Professor aan de IE Business School in Madrid, Spanje.

In zijn onderzoek richt hij zich op management in de publieke sector, accounting en bedrijfsethiek

• Bart van Horck (1982), Voorschoten. Bart is beleidsmedewerker op een ministerie en doet als promovendus onderzoek naar de Europese Economische en Monetaire Unie.

Christendemocraat.nl heeft een aantal vaste columnisten gevraagd om ongeveer vijf keer per jaar een artikel in te sturen.

De vaste columnisten voor 2017 zijn:
• Erik Drenth. Erik is theoloog en wethouder van onderwijs en economische zaken namens het CDA in de gemeente Hoogezand-Sappemeer

• Frank van den Heuvel. Frank is bestuurslid van Socires, een denktank op het gebied van Cultuur & Samenleving en columnist voor Christendemocraat.nl.

• Hans van den Heuvel. Hans is historicus en studeert in deeltijd Katholieke Theologie. Hij is beleidsmedewerker bij een brancheorganisatie en was eerder vicevoorzitter bij het CDJA.

• Hein van Oorschot. Hein is Voorzitter College van Bestuur bij NHTV Breda University. Daarvoor was hij onder andere burgemeester van Delft en voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit van Tilburg.

• Jan Schinkelshoek. Jan is oud-lid van de Tweede Kamer voor het CDA, is directeur van een communicatiebureau in Den Haag. Hij was politiek journalist en politiek voorlichter.

• Ruben Bakker. Ruben is voormalig vicevoorzitter en bestuurslid Politiek van het CDJA en heeft economie en wijsbegeerte gestudeerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam

Daarnaast zijn er de volgende uitgangspunten die zorgen voor de randvoorwaarden om onze doelen te bereiken:
• Christendemocraat.nl is volledig onafhankelijk van enige formele (partij)structuur
• De site brengt bekende en onbekende opiniemakers van binnen én buiten het CDA bij elkaar
• De site wordt kwalitatief op peil gehouden door een breed en professioneel redactieteam
• De site wordt regelmatig (wekelijks) ververst
• De site kan een springplank vormen naar een breder publiek.